Den här sommaren kommer du att se ovanligt många yngre medlemmar på Helio Kista genom vårt samarbete med Rookie Startups och deras program RS Unga Samhällsutvecklare. Det är ungdomar från gymnasium som får möjligheten att lösa verkliga problem åt Stockholms Stad. Genom detta tränar ungdomarna upp sina entreprenöriella förmågor och hjälper samtidigt till att skapa ett bättre Kista och Stockholm.Vi lät Axel Evertsson på Rookie Startups berätta lite mer:

”Vi på Rookie Startups arbetar med att utveckla ungas entreprenöriella förmåga och varje sommar har vi cirka 2000 ungdomar som medverkar i något av våra program. Just det här projektet, Unga Samhällsutvecklade, utvecklade vi år 2020 i samband med att barnkonventionen blev svensk lag. I det här programmet får ungdomar hjälpa en stad eller kommun, i det här fallet Stockholms Stad, framåt i olika utmaningar. Staden får på så sätt insikt i hur ungdomar tänker samtidigt som ungdomar får möjligheten att göra sin röst hörd. Det är fantastiskt att se ungdomar engagera sig, utvecklas och skapa innovativa idéer med stort socialt ansvarstagande!

Vi ser fram emot alla idéer och ha dem som medlemmar under några veckor i sommar. Vårt samarbete med Rookie Startups är ett led i Helios hållbarhetsarbete där vi vill bidra till en mer hållbar stad och arbeta för att göra lokalområdet runt ett Helio till en tryggare, mer inkluderande och öppen plats. Vi gör det genom våra samarbeten med organisationer och stadsutvecklingsprojekt. Mer om Rookie Startups hittar du på deras hemsida.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se