Katie Stoddart, grundare och VD för ‘The Focus Bee’ är en prisbelönt, transformativ coach och medveten ledarskapsfacilitator. Katie stödjer entreprenörer och företag att nå och upprätthålla toppresultat i sin verksamhet. Katie är dedikerad till att ge människor möjlighet att leda med större glädje, likriktning och målsättning, så att de kan frodas i både sitt liv och sitt arbete.

Katie började sin karriär som ingenjör, arbetade offshore och kartlade havsbotten. Från sin tid till sjöss fick hon erfarenhet av att leda team under stressiga omständigheter. Under sin karriär har Katie utforskat två av de största mysterierna och okända: havets oändlighet och djupet i det mänskliga psyket.

Brinner för: ledarskap, prestation och mindfulness, Katie bjuds ofta in för att tala och hålla konferenser – hon har bland annat talat på Mindvalley, Women in Tech, Fifteen Seconds, och varit värd för ett TEDx-event (som MC) i Göteborg. För sin veckovisa podcast ”The Focus Bee Show” intervjuar Katie internationella ledare och högpresterande artister.

Titel: The Magic Power Of Mindful Self-Discipline

  • Självdisciplin har ett dåligt rykte. Vi ser det som att vi tvingar oss själva. Men i verkligheten

självdisciplin är förmågan att leva i linje med dina värderingar och högre mål. Och till skillnad från

vad de flesta av oss tror är disciplin inte något du har eller inte har – det är en färdighet

att du kan träna.

  • Det finns inte ett enda område i ditt liv som inte förbättras genom att stärka dig själv

disciplin: från hälsa till arbete. Att ha stark självdisciplin möjliggör större fokus, själv-

kontroll, beslutsamhet, tillväxt, grus och till och med optimism.

  • I den här workshopen kommer vi att dyka in i konceptet ”Mindful Self-Discipline”, och

titta på hur du kan använda några av nyckelverktygen för att stärka din egen disciplin och

nå de mål och ambitioner du strävar efter!

Länkar till sociala medier:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katiestoddart

Instagram: https://www.instagram.com/thefocusbee/

Webbplats: www.katiestoddart.com

Podcast: https://thefocusbeeshow.buzzsprout.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@thefocusbee

Global Speaker Bureau: https://www.gspeakers.com/our-speakers/katie-stoddart/

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se