Välkomna till ett samtal om medvetenhet, verkligheten, samtiden och den stora människan. Fredrik och Jesper hjälper människor och företag att förstå sin storhet, att avveckla sånt som förminskar och utforska det som gör att dom blommar ut — att hitta sitt unika. Under en timmes informellt och interaktivt samtal vill dom inspirera och dela med sig av sina erfarenheter, att väcka en förståelse om hur vi med hjälp av vårt medvetande kan lära oss att se den verkliga potentialen; och den mäts inte från 0 till 100, den börjar på 3000.

Oavsett om utgångspunkten är individen eller organisationen så berättar Fredrik och Jesper att det egentligen är samma sak. Förhoppningen är att du, oavsett intresse eller utgångspunkt, får med dig både tankeväckande idéer och praktiska tips i allt det som är ditt liv.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se