Inom datavetenskapen syftar termen ”bit rot” på hur programvara tenderar att försämras eller gå sönder med tiden, utan några förändringar i själva koden eller datan. Inom produktutveckling händer samma sak med dina användargränssnitt. Det som tidigare såg ut som ett navigeringsfält med perfekt vertikal justering ser nu ut som en felplacerad rektangel med överflödig text. Se till att pixlarna inte ruttnar när de är viktiga.

I det här föredraget kommer vi att utforska vad pixelrot är, varför det uppstår och hur vi kan förhindra det genom att använda automatiserad skärmdumpstestning. Vi kommer att använda Airbnb som en fallstudie och visa hur de förhindrar pixelrot i hela sin kodbas.

Presenteras av Henric Trotzig, grundare av Happo.io. Happo.io grundades 2017 av mjukvaruingenjören Henric Trotzig. Med mer än 25 års erfarenhet av att bygga användargränssnitt för webben och fem år av att bygga testverktyg för skärmdumpar med öppen källkod för stora San Francisco-företag, bestämde han sig för att förvandla sin passion till ett heltidsjobb.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se