Är du bekant med GDPR? Oavsett vad du svarar kommer du att ha fått nya insikter i slutet av detta Helio Talk. Även om GDPR kanske inte ger upphov till de livligaste av festsamtal, kan betydelsen av dataskydd för både individer och företag inte överskattas. Från de minsta nystartade företagen till de största företagen är det avgörande att säkerställa efterlevnad av rättsliga skyldigheter för att undvika allvarliga återverkningar. Under denna session kommer DPOrganizer att ge en grundläggande information om ansvaret för mindre enheter och praktiska strategier för att ta itu med dem.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se