Välkommen på en inspirerande frukostföreläsning om personlig utveckling, bättre välmående och hur du bemästrar livets svåraste roll-den att vara människa.

Vad händer när vi pratar om det som känns?
Hur skapar vi djupare kontakt med varandra?
Och vilka fördelar har djup kontakt för team och individ?

Skippa det ytliga kallpratet vid kaffeautomaten och våga prata om det som är viktigt på riktigt.

Kajsa vägleder till att rikta fokus inåt och skapa en tryggare relation med sig själv, för att på så vis bli en tryggare person för andra.

Det bjuds på frukost och du anmäler dig i Helio-appen.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se