Vi lever i en tid med stora framsteg inom hjärnforskningen. Vi lever i ”hjärnåldern”. Den största årliga konferensen i värden är en för hjärnforskning. Aldrig förr har vi förstått så mycket om våra mentala behov.

Med rön från över 200 studier inom hjärnforskning och arkitekturpsykologi har ÅWL Arkitekter tagit fram konceptet ”Evidensbaserat Kontor”.  Konceptet går ut på att använda rum som ett verktyg för att påverka hjärnan på ett medvetet och positivt sätt.  Olika sinnesintryck påverkar oss på olika sätt och rum är ett kluster av olika intryck.

Presentationen ger insikter, tips och tricks som förbättrar välmående och produktivitet och vilka miljöer som kan vara ett stöd för koncentration, kreativitet eller teamwork. Dessutom förklaras vad en ko i Österrike har gemensamt med US Navy Seals och Goldman Sachs, varför man inte ska ha möten på förmiddagen, varför ergonomi inte är viktigt och varför du inte ska äta tomater.

Temat är lika intressant som relevant och kan leda till att man ser vardagen med nya ögon. Välkommen till en transdisciplinär lunch med kontorsstrategen Sven Ostner! Lunchen står Helio för som vanligt, och du OSAr direkt till martin.tallvid@helioworks.se 

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se