Välkommen till nästa Learn @ Lunch med vårt medlem Tobias Sturesson ⭐ Maten är redo utanför rummet kl 11.45 och föreläsningen börjar kl 12.00. Registrera dig senast den 27 november på k6@helio.se eller i appen. Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Vad krävs för att bygga en hälsosam kultur som möjliggör framgångsrika uppdrag, en blomstrande arbetsplats och ansvarsfull påverkan?

De flesta ledare har insett att en fantastisk kultur är avgörande för framgång. Ändå slutar ansträngningar att förbättra sin kultur ofta i ineffektiva och kortsiktiga initiativ. Men det finns ett mycket effektivare sätt att radikalt förbättra hälsan i vår kultur. Istället för kortsiktiga initiativ måste vi inse att kultur, liksom vår fysiska hälsa, byggs genom hälsosamma vanor.

I denna föreläsning kommer Tobias Sturesson att dela med sig av fyra väsentliga ledarskapsvanor (de fungerar även om du inte är chef) som kommer att förvandla din kulturella hälsa. De bygger på omfattande forskning, arbete med hundratals ledare på stora och små organisationer, samt intervjuer med ledande forskare inom ledarskap, ekonomi, etik och beteendevetenskap.

Tobias kommer att berätta hur att växa upp i en destruktiv kult fick honom att ägna sitt professionella liv åt att bli en förespråkare för hälsosamma kulturer.

Tobias Sturesson är medgrundare av Heart Management och programledare för podcasten Leading Transformational Change. Hans bok om att övervinna kulturella utmaningar kommer att lanseras under det tredje kvartalet 2024.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se