En inspirationskälla för företag som väljer att kommunicera hållbarhet.

Som medlem på Helio kan du passa på att ta en plats på VIP listan genom att maila vår Head Curator martin.tallvid@helio.se 

Temat för seminariet är hållbara transporter och resor.

Vi är nu inne i ett kraftfullt skifte mot mer hållbara resor och transporter. Flera av branschens aktörer har påbörjat resan mot visionen om att bli klimatneutrala. I linje med det klimatpolitiska målet om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030.

Det finns en gemensam nämnare för världens idag mest framgångsrika, hållbara företag. Hos vart och ett av dessa bolag har det funnits en ledare med en djup övertygelse om att förverkliga sin idé om ansvarsfullt företagande till varje pris. Som haft modet att förändra, ständigt beredd att ta kalkylerade risker och stå upp mot aktieägarnas krav på kvartalsvinster. Kryddad med en rebellisk personlighet.

Under seminariet får vi lyssna till två starka personligheter som stämmer väl in på denna beskrivning. Som inte har tålamodet att sitta med armarna i kors och vänta på att kundernas efterfrågan på hållbara transporter ska ta fart. Som med sin berättarglädje vet hur man fångar sin publik. Därtill serieentreprenörer – med hållbarhet som drivkraft – och känsla för feeling hur man vårdar, utvecklar och kommunicerar varumärken.

Stefan Ytterborn är tävlingsmänniskan som inledde sin yrkesbana med att sälja persienner till arkitekter och importera designade möbler. 1996 lanserade IKEA designserien PS, ett helt nytt affärskoncept initierat av Stefan, med hjälp av svenska designers. Efter att ha drivit guldäggsbelönade designföretaget Ytterborn & Fuentes grundade han den svenska framgångssagan POC (skid- och cykelhjälmar) 2004. Och nu har Stefan gett sig in på sin nästa stora resa, Cake, som helt kommer att förändra vår syn på motorcykeln. Från en bullrig, avgasspridande leksak för män, till en ljudlös, avgasfri elmotorcykel för alla.

Konrad Bergström är pappa till Zound Industries. Sedan starten 2008 har bolaget sålt miljontals hörlurar, från färgglada Urbanears till hörlurar i skinn eller guld för ”stilmedvetna damer” under varumärket Molami. Under åren har Konrad lanserat ett 30-tal varumärken, med betydelsen av design som en gemensam nämnare. För Konrad är vatten den länk som binder allt samman, som kan förvandlas från vatten, till ånga, till is. Inget liv skulle existera utan vatten. Under 2018 sålde Konrad sina andelar i Zound Industries för en rejäl slant och sjösatte X Shore med en vision om att bli hela världens och folkets elbåt, inspirerad av Tesla.

Reseindustrin är under hård press, dels ekonomiskt med knappa marginaler, dels är kritiken mot branschen och dess miljöpåverkan hård. Men, nu har man börjat ta kundernas oro för klimatförändringarna på allvar. Branschens medvetenhet ökar om att det krävs resoluta handlingar för att minska både flygets och destinationernas klimatpåverkan. En undersökning från mars i år visade t ex att 47 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att researrangörerna erbjuder möjlighet till klimatkompensation.

Lottie Knutson är utbildad journalist och inledde sin yrkesbana på SvD. Hon har en lång och unik erfarenhet av resebranschen, från Fritidsresegruppen och SAS. Lottie har också hunnit med att vara konsult på JKL och Bates. Som expert på kommunikation och krishantering har det gett henne styrelseplatser i bl a H&M, Stena Line, Cloetta och Swedavia. I sin yrkesroll växlar hon idag mellan journalistik, moderator, föreläsare och reseexpert. Lottie kommer bl a att prata om hur reseföretagen vårdar och utvecklar sina varumärken samt kommunicerar mot sina målgrupper i tider av klimathot. Och ge sin framtidssyn på hur nästa generations resande kommer att förändras i spåren av Greta.

Flyget står globalt sett för 4-6 procent av världens totala CO2-utsläpp och svenskt inrikesflyg för cirka 1 procent av de nationella utsläppen. Även om det är att betrakta som lite i sammanhanget, tar stora delar av den svenska flygbranschen utsläppsfrågan på stort allvar. Med ett växande engagemang hos de större flygbolagen för hållbar utveckling, i kombination med en rasande innovationstakt för kommersiellt el- och hybridflyg, biobränslen och flyginfrastruktur, så tycks framtiden se ljus för flyget.

Jim Hofverberg är kommunikationschef på flygbolaget BRA och har under närmare 20 år arbetat med PR och kommunikation i rese- och flygbranschen. Han har också varit nordisk hållbarhetsansvarig för TUI, där han initierade arbetet med miljöcertifiering av såväl flygbolag som hotell. Jim har även varit kommunikationsansvarig för välgörenhetsorganisationen Min Stora Dag. Under de två senaste åren hos BRA, har kommunikationsarbetet bedrivits under ett näst intill kompakt motstånd mot flyg, från journalister, media, politiker, influencers och den allmänna opinionen. Det har varit lärorikt och stimulerande, men också frustrerande. Jim kommer att dela med sig av några vardagserfarenheter i sitt  jobb som kommunikationschef på BRA: Verifierad fakta som vapen mot motståndet. Världsrekordet i låga utsläpp som ingen vill veta av. Rätt tonalitet vid rätt tillfälle. En ensam röst hörs inte.

ELL US är en mötesplats för kommunikations-, marknads- och hållbarhetschefer med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetskommunikation och ansvarsfullt företagande. Med ambitionen att stärka varumärket, öka affärsnyttan och bidra till ett framtida, hållbart samhälle. Dessutom erbjuds deltagande i seminarier – med olika teman – och studier samt att ta del av den senaste forskningen. Initiativtagare till TELL US är vi på kommunikationsbyrån Brand Reality med stöd från Sveriges Annonsörer.

>>Mer info här<<

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se