nicholas fernholm

Välkommen till en frukostföreläsning som vi gör tillsammans med MySpeaker med robotexperten och trendspanaren Nicholas Fernholm!

Nicholas Fernholm är en prisbelönad föreläsare och har föreläst i många år om hur individer och organisationer kan bemöta en alltmer föränderlig värld. Han tar inspiration från sina erfarenheter som robotchef på Nya Karolinska sjukhuset, logistikchef under uppbyggnationen av Älvsjö Epidemisjukhus samt projektledare i den enorma omställningen sjukvården genomförde under krisen. Vi står inför den mest föränderliga tiden i mänsklighetens historia, där inte bara Covid-19 skakat om världen, utan automation och digitalisering fortfarande utmanar sättet vi arbetar och hur våra organisationer fungerar.

Under krisen så blev många organisationer innovativa, snabbfotade och vågade ta stegen som krävdes för att bemöta utmanande tider. Hur kan vi säkerställa att denna känslan inte försvinner? Går det att behålla denna innovationskraft och rikta den till våra framtida utmaningar såsom digitalisering?

Med erfarenhet från innovationer inom robotik och sjukvården går Nicholas in på dessa ämnen med en optimistisk syn på framtiden och skapar förståelse, skratt och inspiration för framtiden.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se