Lyssna till Lisen Andréasson Florman som är grundare till den ideella trygghetsorganisationen Nattskiftet under Learn@Lunch där vi som alltid bjuder på en smarrig lunch till din inspiration – OSA bara till martin.tallvid@helioworks.se för att få din plats senast den 13:e September!

Lisen har lång erfarenhet kring säkerhet- och trygghetsarbete på festivaler runt om i landet och startade Nattskiftet, tillsammans med Jakob Grandin, för att de såg att det fanns ett väldigt stort behov av en ökad trygghet runt nattklubbar och festivaler. Här föddes idén till Nattskiftet och dess volontärer, Nattkompisarna. Nattkompisarnas huvuduppgift är att vara med och skapa opinion, samt verka för människors rätt till trygghet – genom att visa civilkurage i vardagen.

Nattskiftet startades 2014 och är en ideell trygghetsorganisation som arbetar operativt och strategiskt med trygghetsfrågor, ett samhälle fritt från diskriminering, våld och sexuella trakasserier och övergrepp.

Sedan #metoo-rörelsens krafter fick ta plats är det ännu tydligare för fler verksamheter att låta dessa frågor få mer utrymme. En ökad normmedvetenhet krävs för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och civilkuraget måste normaliseras. Det och ett intersektionellt perspektiv tror vi på Nattskiftet är vägen till ett tryggare samhälle.

Nattskiftet arbetar såväl operativt som strategiskt för att alla ska kunna känna sig trygga i natten. Det operativa arbetet innefattar volontärer, sk. Nattkompisar som nattvandrar i anslutning till olika typer av evenemang. Det strategiska arbetet syftar till en långsiktig attitydförändring hos företag och organisationer, genom bland annat workshops, föreläsningar och opinionsbildning.

Nattskiftet tror på att samverkan och proaktivt arbete utgör grunden för en långsiktig förändring och att människan genom kunskap kan bidra till ett stärkt civilkurage.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se