fredrik peppe ekström

Varumärkeskonsulten Fredrik Ekström från Above the Clouds bjuder på insikter från nya rapporten – NXT Sustainable Consumer 2023, The Post Purpose Activist – Han beskriver hur varumärken, genom insikt om ”hållbarhetskonsumenter”, kan lyckas i en orolig tid av förändring. Var deras hjärtan är just nu, vad som ger status och vad som sprider ångest samt tre gröna konsumentprofiler man bör känna till och anpassa sitt budskap för.


The NXT Sustainable consumer 2023 Report – The Post Purpose Activist

En viktig utmaning för alla som vill positionera sitt varumärke och driva konsumtion i en mer hållbar riktning är hur man får sina nya metoder att spridas. Det innebär att gå från minoriteten av högt Dedikerade Pionjärer till Oroliga Aktivister och Eco-Swingare eller skeptiska konsumenter i allmänhet, bland vilka många som mest är måttligt engagerade i hållbarhet.
Med Above The Clouds – Sustainable Consumer Readiness Index hjälps varumärken att förstå vem de pratar med och hur profilerna skiljer sig åt i deras inställning till hållbarhet, kommunikation och relation till varumärkeslöften. Varumärken kan använda detta för att göra bättre strategiska val och hjälpa dem att förstå att inte alla konsumenter är hängivna som Dedikerade Pionjärerna men också att alla konsumenter inte är lika skeptiska som Åskådarna eller motvilliga som Hållbarhets Zombies.

NXT Sustainable Consumer Report 2023, The Post Purpose Activist är en trendrapport baserad på expertintervjuer samt kvantitativa data från ett riksrepresentativt urval av 2405 respondenter i Sverige och Danmark. Rapporten är en del av Above The Clouds Future Series, om hållbarhet och konsumentbeteenden. Den släpps för andra året som kvantitativ rapport i Sverige men 2023 är första året även Danmark är med i rapporten.

Mer information om Above The Clouds Future Series finns på www.abovetheclouds.se
eller kontakta Fredrik via:
• Mail: fredrik@abovetheclouds.se
• LinkedIn: fredrikpeppeekstrom
• Instagram: fredrik_peppe_ekstrom

Fredrik Ekström är en framtidsfokuserad varumärkeskonsult och senior affärsrådgivare, specialiserad på hållbarhet och varumärkesutveckling för livsstilsvarumärken. Han har över 20 års erfarenhet av att arbeta med varumärkesaktiveringar, insikter och utveckling. Hans företag Above The Clouds arbetar med projekt som sträcker sig från mobilteknik, NFTs och Metaverse, eko-crypto strategier, syftesdrivna sport- och mode- företag, samt outdoor-varumärken.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se