Uppdaterad 2021-08-25

Med anledning av covid-19-utbrottet vill vi förtydliga våra rutiner på Helio och hur du kan hjälpa till att minska risken för eventuell ytterligare smittspridning. Vi tar situationen på största möjliga allvar, och alla medarbetare på Helio är uppdaterade om läget och hur vi kan minimera risken för smittspridning.

Helio följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar dig att hålla dig uppdaterad via folkhalsomyndigheten.se om eventuella förändringar i risk eller rekommendationer.

Vi jobbar med följande åtgärder för minimera risken för smittspridning:

  • Städning och avtorkning av de allmänna ytorna och toaletter sker varje dag enligt gällande rutiner.
  • Vi vill uppmana alla medlemmar och besökare att vara extra noga med att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan användas, om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
  • Var extra uppmärksam på förkylnings-/influensasymtom och stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, kontoret eller där du är nära andra.
  • Vi har infört extra rutiner för att torka av öppna ytor, kaffetermosar, mjölkkannor, vattenkaraffer, skrivarknappar, knappar på mikrovågsugnar efter lunchen, dörrhandtag och andra ytor som vidrörs av flera personer.
  • Stanna hemma i självkarantän om du har rest i riskområden enligt FHMs rekommendationer.
  • Om du är medlem på Helio, jobba hemma om du har möjlighet enligt FHMs rekommendationer
  • 10 januari 2021 infördes en ny pandemilag som begränsar hur köpcentrum, gym och idrottsanläggningar kan agera. Dessutom har den maxtak för privata och/eller allmänna sammankomster. Den nya pandemi-lagen gäller dock inte företagsevent eller för kontor, utan där gäller de tidigare rekommendationerna om hemarbete, försiktighet, handtvätt och avstånd. Mer kan du läsa här.

Vi kommer att hålla öppet som vanligt, och informerar direkt om läget skulle förändras. Om du har frågor om hur vi hanterar situationen på Helio så kan du maila till info@helio.se

Vi kommer att fortsätta att hålla våra medlemsevent i antingen digitalt format eller fysiskt beroende på hur situationen utvecklas och informerar om det det i god tid innan.

Om du har generella frågor om covid-19 hänvisar vi till 113 13 och folkhälsomyndighetens direktlinje om utbrottet.

Frågor och svar:

Kommer Helio att ha fortsatt öppet?

Vi fortsätter följa myndigheternas rekommendationer, och kommer fortsatt ha öppet. Om det skulle förändras kommer vi omedelbart att kommunicera med medlemmar och inbokade gäster rörande eventlokaler eller mötesrum. Om du och ditt företag har behov att vara helt avskilda från andra under ett event, så finns de möjligheterna på flera av våra anläggningar.

Hur kan man tvätta händerna på Helio?

Vi har handsprit och tvål både på toaletter och allmänna ytor. Handsprit är framförallt en åtgärd om det inte finns tvål och vatten nära, men vanlig handtvätt är den rekommenderade och mest effektiva metoden. Handsprit är bra vid tillfällen när tvål och vatten saknas.

På Helio finns alltid tvål, vatten och handsprit på våra toaletter, och vi uppmanar alla att ta extra hänsyn och tvätta händerna ordentligt enligt instruktionerna ovan. För detaljerade instruktioner om handtvätt, så finns mer information på 1177 Vårdguiden.

Vilka rekommendationer har ni för att ta kunder till er, eller om man ska vara hemma från en resa?

Vi går inte ut med andra rekommendationer än Folkhälsomyndigheten gör och håller oss uppdaterade om läget. Om rekommendationerna förändras så att det påverkar vår verksamhet, kommer vi omedelbart att informera om det till samtliga berörda.

Gäller inte reglerna om maxantalet personer?

De nuvarande reglerna gäller allmänna eller privata sammankomster, medan företagsevent inte har ett maxtak på antalet deltagare, så länge man följer alla andra säkerhetsföreskrifter. Mer exakt information kan du hitta på Polismyndighetens hemsida.

Från Folkhälsomyndigheten: 

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se