tvätta händerna på kontoret

Uppdaterad 2022-02-14

Med anledning av covid-19-utbrottet vill vi förtydliga våra rutiner på Helio och hur du kan hjälpa till att minska risken för eventuell ytterligare smittspridning. Vi tar situationen på största möjliga allvar, och alla medarbetare på Helio är uppdaterade om läget och hur vi kan minimera risken för smittspridning.

Helio följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar dig att hålla dig uppdaterad via folkhalsomyndigheten.se om eventuella förändringar i risk eller rekommendationer. Från och med 2022-02-09 så finns det inte tvingande restriktioner som påverkar vår verksamhet.

Vi jobbar med följande åtgärder för minimera risken för smittspridning:

  • Vi vill uppmana alla medlemmar och besökare att vara extra noga med att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan användas, om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
  • Var extra uppmärksam på förkylnings-/influensasymtom och stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, kontoret eller där du är nära andra.

Om du har generella frågor om covid-19 hänvisar vi till 113 13 och folkhälsomyndighetens direktlinje om utbrottet.

Frågor och svar:

Kommer Helio att ha öppet?

Vi fortsätter följa myndigheternas rekommendationer, och kommer fortsatt ha öppet som vanligt. Om det skulle förändras kommer vi omedelbart att kommunicera med medlemmar och inbokade gäster rörande eventlokaler eller mötesrum. Om du och ditt företag har behov att vara helt avskilda från andra under ett event, så finns de möjligheterna på flera av våra anläggningar.

Hur kan man tvätta händerna på Helio?

Vi har handsprit och tvål både på toaletter och allmänna ytor. Handsprit är framförallt en åtgärd om det inte finns tvål och vatten nära, men vanlig handtvätt är den rekommenderade och mest effektiva metoden. Handsprit är bra vid tillfällen när tvål och vatten saknas.

På Helio finns alltid tvål, vatten och handsprit på våra toaletter, och vi uppmanar alla att ta extra hänsyn och tvätta händerna ordentligt enligt instruktionerna ovan. För detaljerade instruktioner om handtvätt, så finns mer information på 1177 Vårdguiden.

Vilka rekommendationer har ni för att ta kunder till er, eller om man just kommit hem från en resa?

Vi går inte ut med andra rekommendationer än Folkhälsomyndigheten gör och håller oss uppdaterade om läget. Om rekommendationerna förändras så att det påverkar vår verksamhet, kommer vi omedelbart att informera om det till samtliga berörda. Här kan du läsa de aktuella rekommendationerna. 

Gäller reglerna om maxantalet personer?

Från och med 9 februari 2022 finns det inte längre restriktioner om maxantal personer vid evenemang.

Från Folkhälsomyndigheten: 

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se