Under april månad håller vi tillsammans med Abundo och Profile Agency en föreläsningsserie i sex delar. Helt exklusivt producerat för Abundo och Helios medlemmar! Näst upp är relationsexperten Jacqueline Joo. Vi ställde henne mot väggen med fem snabba frågor för att få en inblick i vad vi kommer lära oss under kvällens föreläsning.

Hej Jacqueline! Bär alla en dold social förmåga?

Ja, i princip i alla fall! Alla använder den inte i sitt dagliga sociala liv dock – därför behöver vi bli påminda om vad den består av och hur vi bäst drar nytta av den.

Nämn tre grundstenar i vad som skulle beaktas som en god social relation?

Förståelse/empati, kommunikation och jämnbördighet.

Är det stor skillnad i grundproblemen när det kommer till yrkesrelationer och kärleksrelationer?

Nej, inte i generella drag. De stora problemen – oavsett relation – är bl.a. att vi har svårt att sätta oss in i andras perspektiv och förstå att vi tänker och känner olika och kunna mötas i det i ställer för att bli hotade och arga. Vi har svårt att identifiera och förstå hur våra känslor påverkar vårt beteende och våra relationer och framför allt har vi svårt för att prata om det som faktiskt betyder något. Återigen, våra känslor och behov.

Har vi svårt att tolka andra människors beteendemönster?

Vissa har svårare än andra. Vi tenderar att dels döma folk snabbt baserat på enskilda handlingar, utan att tänka efter en gång extra. Vi tar även åt oss personligt av det andra säger och gör. Det vi behöver göra är att fundera på varför sa/gjorde han/hon sådär just nu, vad försiggår inom henne/honom och hur påverkade det här mig. Därefter prata om det som skett med den som det faktiskt berör – i stället för att gå och snacka skit om den personen med andra. Det finns alltid en anledning till att folk beter sig som de gör, och i majoriteten av fallet handlar det inte om dig utan det finns en förklaring. Vi kan aldrig få reda på förklaringen om vi inte vågar prata med varandra om tuffa situationer som uppstår.

Har vi svårt att förstå våra egna?

Det är alltid jobbigt att granska sig själva utifrån, det vill säga stanna upp och inta ett helikopterperspektiv och fundera på varför vi reagerar och agerar som vi gör, vilket kallas för att mentalisera. Oftast när vi t.ex. blir arga eller rädda agerar vi affekt och rusar vidare i livet, vilket lätt leder till missförstånd, konflikter och felaktiga beslut på vägen. Vi behöver reflektera – och mentalisera mera!

Tack Jacqueline, vi ser fram emot att lära oss mer på föreläsningen ikväll!

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se