fryshuset helio

Grattis till Sara Aus och Pridepodden som vinner Årets Kulturentreprenör i Fryshusets tävling Årets Ungdomsentreprenör! Sara kommer nu att flytta in hos oss som medlem under det närmaste året som en del av vårt samarbete med Fryshuset.

Pridepodden beskriver det själva: ”Projektet är skapat för att synliggöra och lyfta HBTQ+-personers livssituationer. Pridepodden är till för personer i alla åldrar oavsett etnicitet, kön/icke-kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, sexualitet, funktionsvariation, religionstillhörighet och tro samt klass och social tillhörighet.”

Mer om Fryshusets pris kan du läsa här, och här kan du lyssna på Pridepodden på Soundcloud.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se