Bland våra tusentals medlemmar på Helio finns det några som vi tycker gör något extra bra eller intressant, och Run For Office är en av dem! De flyttade in hos oss under 2021, och vi tyckte att det var dags att ställa dem mot väggen med lite frågor:

Hej Sarah och Tamar, berätta vad är Run For Office är?

Run for Office är ett samverkansprojekt mellan Löparakademin och Stiftelsen Höj Rösten. Kärnan i Run For Office handlar om att omvandla samhällsintresset bland unga i områden med socioekonomiska utmaningar till handling för en starkare demokrati och hållbar samhällsutveckling. Vi verkar i hela Storstockholm och riktar oss primärt till målgruppen 15-20 år.

Varför behövs Run For Office?

Run For Office behövs för att ge unga möjligheten att engagera sig för att möjliggöra förändring. Vi bistår med grundläggande kunskap om hur samhällsförändring kan se ut och erbjuder unga en utvecklingsplattform. Vi verkar på deras premisser i deras områden för att faktiskt engagera unga i alla delar av vårt samhälle. Run For Office stärker unga som förändringsaktörer och verkar för att få med ungas perspektiv i beslutsfattande rum för att skapa en representativ demokrati. Vi arbetar dessutom med att öka valdeltagandet i ovan nämnda områden för att säkra att alla får sina röster hörda.

Er första kull har just tagit examen, berätta om vad som hänt?

Ett av våra initiativ inom ramen för projektet är ett utbildningsprogram, Run for Office Academy, hjälper unga från dessa områden att utforska och identifiera samhällsfrågor som de vill engagera sig inom. Genom programmet får deltagarna inte bara verktyg för att förändra samhället – deras samhällsgärning börjar inom utbildningen genom aktiva steg mot ökat engagemang.

Vi antar cirka 20-25 ungdomar varje termin och spetsutbildar dem i samhällsförändring och ledarskap under 5 heldagar. Utbildningen innehåller bland annat föredrag från diverse inbjudna gäster som fördjupar sig i olika delar av samhället. Ungdomarna kommer från alla hörn i Stockholm, från Södertälje till Bro. Efter avslutad utbildning är ungdomarna ett steg närmre till att bli förändringaktörer i sin ort, Sverige och världen.

Vår första kull har precis påbörjat ett av våra andra initiativ, som är ett mentorskapsprogram som de erbjuds efter avslutad utbildning. Mentorskapet hjälper till att fortsätta ungdomarnas engagemang och förankrar deras intressen i samhället med en vuxen förebild som mentor.

Vilka ligger bakom Run For Office, vilka är ni?

Vi som dagligen arbetar med Run for Office är projektledare Tamar Khatchadourian och eventkoordinator Sarah Sallami, två samhällsengagerade kvinnor som brinner för en starkare demokrati. Med oss har vi en styrgrupp från Löparakademin och Höj Rösten bestående av Vandad Assadi, John Laselle, Paul Alacron och Najma Mohamed.

Tack!

Sarah och Tamar hittar du oftast på plats i Sundbyberg eller Hornstull, så säg hej om du ser dem. Om du vill läsa mer om Run For Office, så hittar du dera hemsida här runforoffice.se

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se