företagsvärdering

Den 17 januari har vi tagit in en av Sveriges främsta experter på företagsvärdering för en heldagsutbildning för dig som medlem är i Helio. Douglas von Euler-Chelpin kommer att gå igenom värdering av onoterade bolag i en matig heldag fullspäckad med både information och olika övningar under dagen. Utbildningen riktar sig till dig som håller på med transaktioner, värdering eller är intresserad för ditt egna bolag vid kapitalanskaffning eller försäljning. Du får lära dig olika värderingsmetoder, skillnader mellan att värdera publika och privata bolag, räkenskapernas betydelse och hur en väl genomarbetad affärsplan skapar mervärde. Utbildningen lägger stor vikt vid hur företag värderas i praktiken, då vi kompletterar teoretiska modeller med vad som driver värdet i verkliga case.

Anmälan kommer att ske i Helio-appen, med ett mycket begränsat antal platser. Ordinarie pris på denna utbildning är runt 12 000 kronor för en heldag.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se