ulf maxe helio

Intervju med: Ulf Maxe
Gör: Grundare & Partner på Koncept Design & Arkitektbyrå

När ett hotellkoncept planeras, beaktas allt från design och arkitektur till bekvämlighet och service. Traditionellt har samma synsätt inte präglat skapandet av kontor och arbetsplatser, men ett skifte håller på att ske. Om det, och vad som gör ett riktigt bra kontor, berättar arkitekten Ulf Maxe, vars team på Koncept ritat Helios olika anläggningar runt om i Stockholm.

– Det gammeldags kontoret var ett hus: en dörr och en fasad. Ingenting annat. Sedan kom de stora kontorskomplexen. Men den nuvarande, övergripande trenden är att dessa kontor inte längre byggs med alla funktioner inhouse. Istället används en del funktioner externt, på mindre, effektiva kontorsplatser och coworking spaces.

Arkitekten Ulf Maxe beskriver en nutida syn på dagens kontor, där tydliga trender gör sig gällande i både synen på och utformningen av arbetsplatser.

– Rent praktiskt och faktiskt så består moderna arbetsplatser inte av en fysiskt bestämd plats som de gjorde förr. Om jag ska ägna dagen åt att ha möten så behöver jag bra mötesrum, om jag ska arbeta i projekt behöver jag sitta i en kreativ miljö tillsammans med teamet, och om jag ska hålla på med redovisning så behöver jag kanske mer avskildhet. Man ser på arbetsplatsen på ett helt nytt, mer behovsanpassat sätt.

Vad innebär det för den som söker ”rätt” kontor? Vilken typ av arbetsplats tilltalar flest idag?

– Den som erbjuder en tillhörighet. Det är något som allt fler efterfrågar. Det genomsyrar allting, från var du bor, till vad du äter och var du jobbar. Förr kände du kanske främst en tillhörighet till företaget som du arbetar på, men inte till platsen eller kontexten lika mycket. Nu tillskriver både företag och anställda arbetsplatsen alltmer vikt, och platsen blir också en del av många företags identitet, en del av varumärket.

Hur skapar man en arbetsplats som kan matcha de nya efterfrågningarna?

– Genom att försöka skifta från att tänka kontor till att tänka hotell, med gemensamma ytor och service. Det gäller allt från design och form till tekniska funktioner som tillgängliggör lokalerna. Det är enkelt egentligen, men det krävs ett skifte i hur man ser på hela konceptet.

Listan kan självklart göras lång, men finns det några ”do’s and don’ts” när det kommer till vad som utgör ett bra kontor?  

– Generellt är det viktigt med bra, funktionell men ”osynlig” belysning och utformning som ger en bra ljudnivå. Men i alla delar, från inredning till ljussättning, beror det helt och hållet på vad man vill uppnå. Starka färger ger kontraster och framkallar starka känslor. Blandar du i mörka toner och dämpar ner så skapar du en mer harmonisk och lugn känsla.

Hur har ni tänkt vid utformningen av Helios senaste ställe GT30?

– Många kontor som görs nu i den här kategorin av arbetsplatser hippa & trendiga men kan snabbt kännas daterade. Det vi har velat göra är att skapa en motsvarande plats för företag som kommit en liten bit längre, men inte vill sitta på ett traditionellt kontor i Stockholm. Arkitektur är ett kraftfullt vapen i att framkalla känslor, och här har vi medvetet arbetat med en lugn bas, som kryddats med delar med mer action.

Hur ser du på framtidens utformning av kontor och arbetsplatser?

– Att det finns kontorshus i ett område ger inte nödvändigtvis liv till en plats. Och människor som sitter instänga i husen tillför heller ingenting till omgivningen, utöver när det går till och från jobbet. Sådana platser dör på sikt. Vi ser det som en samhällsuppgift att ge liv och innehåll i en dysfunktionell byggnad, och på så sätt ge någonting tillbaka till staden. Då kan kontor få en helt annan roll än vad de haft under lång tid.

Titta närmare på GT30 eller våra olika mötesrum här.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se