Katarina Bälter är professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar livsstil och hälsa vid Mälardalens Universitet. Hon leder projektet “Koncept för framtidens hållbara kontor” i samproduktion med Helio, läs mer på https://www.sofco.se/ eller följ projektet på Linkedin: “Framtidens hållbara kontor”.

Katarina forskar om hållbara matvanor som främjar god hälsa för både människor och planeten och hur man kan uppmuntra till hållbara matvanor på kontoret. Vill du veta mer om matens hälsoeffekter och klimatavtryck, vad ekologisk matproduktion och biologisk mångfald innebär, eller funderar du på att äta efter säsong, minska ditt matsvin och vad Fairtrade innebär? Kom och lyssna den 7 mars.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se