hanna gerdes

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika?
Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? 
Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Diskrimineringslagen gäller i nästa hela samhällslivet. På våra arbetsplatser, i skolan, inom vården och i affären. Men vad innebär den egentligen? Med konkreta exempel och fall från verkligheten reder människorättsjuristen Hanna Gerdes ut vad lagen säger.

Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare, föreläsare och grundare av Hanna and Goliath Law & Education. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen och Byrån mot Diskriminering.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se