metoo helio

När? 14 februari 12.00

Var? Helio GT30

För? Medlemmar i Helio

Hur? Anmäl dig till martin.tallvid@helioworks.se för att komma, eventet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch

#metoo har gjort hösten 2017 historisk. Nu vet alla omfattningen av problematiken. Nu är det 2018 – och dags att agera – vad gör vi och hur?

Under Learn@Lunch den 14:e Februari ger gänget bakom #Metoo- Now what?! er en crash course i hur detta kan gå till. En effekt av höstens alla upprop är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet nu tydligt gått från att kanske primärt ha varit en rättvisefråga till att bli en affärskritisk ledningsfråga. De flesta företag och organisationer behöver nu revitalisera och förstärka sina satsningar i frågorna. I några verksamheter är de till och med att betrakta som en uppenbar risk som omgående behöver hanteras.  Den specifikt brinnande frågan kring sexuella övergrepp och trakasserier är ytterst akut och angelägen men är egentligen bara ett särskilt upprörande symtom på att vi på de flesta arbetsplatser ännu är långt ifrån jämställda. Kraven från t ex kunder/klienter, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter, arbetssökande och personal har ökat dramatiskt. Den som kan visa upp en jämställd verksamhet eller en verklig och konkret strävan mot en sådan kommer ha stora konkurrensfördelar.  Papperstigrar, läpparnas bekännelser, spel för gallerierna, slumrande strategier och policies, etc. har aldrig fungerat och än mindre så framöver. Vi tre har därför inlett ett samarbete där vi slår ihop våra olika kompetenser och erbjuder ett unikt paket #metoo – Now what!? för att hjälpa er att åstadkomma verklig förändring och bestående effekt.

Varmt välkomna!

Viktoria, Petter och Ulrika

Viktoria Saxby, Hope Comms, Jämställdhetsexpert 
20 års erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete, med stort fokus kring ledarskapsutbildningar och arbetsmiljöfrågor. Arbetar inom en rad områden och branscher/företag, politik, myndigheter & organisationer. (Sverige/internationellt.)

Petter Flink, Flink Knowledge & Change, jur. kand. Change Manager
 15 års erfarenhet av Change Management och projektledning på tre ledande advokatbyråer. Arbetar med ledning av förändringsarbete och hur man genomför och åstadkommer verkliga förändringar/bestående effekter i en organisation och dess kultur.

Ulrika Wennerklint, Advokatfirman Wennerklint, Advokat med arbetsrättslig inriktning. 
Arbetar sedan 20 år löpande med personalfrågor på stora och små företag. Är ett bollplank till många HR-avdelningar men jobbar också hands-on med omorganisationer, förhandlingar och avslut.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se