Olof har en bakgrund som leg. psykolog, civilingenjör och UGL-handledare. Olof har arbetat mycket med att utveckla effektiva samarbeten i projektorganisationer och har erfarenhet från över 200 projekt. I tillägg till detta har Olof tävlat på elitnivå inom katamarankappsegling och windfoiling och coachar idag seglare på landslagsnivå.

Olof kommer att berätta lite om sin verksamhet som organisationspsykolog, ge en introduktion till några grundläggande organisationspsykologiska modeller, samt några nycklar till att skapa effektivitet i projektgrupper och tillfälliga samarbetskonstellationer.

ATTENDA SÅ BJUDER VI PÅ LUNCH!

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se