kalle ström

Problemet med ”mjuka värden” – om valfrihet och motivation i praktiken

Vi lever i en tid där de mjuka värdena regerar. Att få bestämma själv, ha maximal valfrihet och att agera utefter ens inre motivation anses vara rätta vägen för både organisationers framgång och individens välbefinnande. Till exempel förväntas chefer utöva ledarskap som handlar om att ”attrahera” ett frivilligt och motiverat följarskap, snarare än att peka med hela handen. 

 Denna utgångspunkt, som sedan 1980-talet utvecklats till en av samtidens starkaste dogmer, bär dock på dolda och ibland mörka konsekvenser. Valfriheten – från att välja marmeladsort på ICA, dagens arbetsoutfit, till att välja vårdcentral, eller göra rätt karriärval – är exempelvis så utbrett i samhället att det för många har förlamande konsekvenser. Trots det goda syftet kan valfrihet göra oss förvirrade, stressade och deprimerade. Man kan fråga sig vad dessa mjuka värden bakom alla idealiserade bilder faktiskt gör med oss? När kan de mjuka intentionerna få oönskade konsekvenser? Och hur hittar vi en välfungerande balans i arbetslivet mellan hårt och mjukt?

 Learn@Lunch är vår föreläsningsserie framtaget för att stimulera och inspirera ditt huvud samtidigt som vi mättar din mage. Då alla har tid för en lunch smäller vi två flugor i en smäll och presenterar relevanta och aktuella ämnen och frågor, bjuder på lunch – och lär oss något nytt varje gång.

Kalle Ström är forskare (PHD Candidate) i etnologi på Stockholms Universitet, ett ämnesområde som tar grepp om människan som kulturvarelse. Kalles pågående fleråriga forskningsprojekt tar utgångspunkt i att värnplikten återinförts i Sverige, där han undersöker hur de unga rekryterna förstår och hanterar mötet med ”hårda värden”, som plikt och lydnad, inom den militära kontexten. Tidigare har han skrivit om hur verksamhetsfilosofin Lean implementeras i en sjukvårdskontext och om senmoderna ledarskapsideal. Kalle har bakgrund inom media, verksamhetsutveckling och varit elitspelare i handboll.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se