carl starendal helio

Den här sessionen ger dig insikt i den senaste forskningen från Försvarshögskolan om att leda i miljöer med hög förändring och ger dig tips för hur du kan använda det praktiskt i ditt ledarskap i din organisation.

Carl Starendal är en av grundarna till We Are Movement som sitter på Helio i Slottsbacken och är en av Försvarshögskolans certifierade handledare i just Utvecklande ledarskap. Han är en internationellt efterfrågad rådgivare, utbildare och talare i ämnet och jobbar dagligdags med att stötta organisationer och ledare.

Attenda i appen för att säkra en plats och en god lunch!

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se