innocent mugenga

Hur linjerar vi vår individuella strävan efter uppfyllelse, organisationens kvartalsvisa resultatorientering och hållbar utveckling? Från neuroner och beteendevetenskap till entreprenörskap och våra gemensamma globala mål. När vi kombinerar den granulära vyn med ett övergripande perspektiv ser vi den större bilden och har möjlighet att finna innovativa lösningarna med stort L.Learnability är ett verktyg för att mäta individers strävan, vilja och förmåga att lära och utvecklas. För dig som deltar på denna session så handlar det förmodligen om att öka din lärbarhet för karriärutveckling och i förlängningen bidrag till din organisations tillväxt. Eller kanske känner du att det finns något större syfte för dig därute. Learnability kopplas till det större syftet genom att bidra till att individer runt om världen får tillgång till de verktyg som öppnar upp deras potential och möjliggör lokala lösningar på globala problem.

Föreläsningen kommer att livestreamas via Facebook, och streamen hittar du här.

Learn@Lunch är vår föreläsningsserie framtaget för att stimulera och inspirera ditt huvud samtidigt som vi mättar din mage. Då alla har tid för en lunch smäller vi två flugor i en smäll och presenterar relevanta och aktuella ämnen och frågor, bjuder på lunch – och lär oss något nytt varje gång.

Innocent Mugenga är en multidisciplinär entreprenör med erfarenheter från företagande inom retail, kommunikation och tech. Som initiativtagaren bakom plattformen Learnability vill han sprida den senaste vetenskapen om lärandets många faktorer. Han utvecklar även digitala verktyg för att göra dessa insikter brett applicerbara.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se