Tillsammans med Mälardalens Högskola kommer vi att arbeta fram ett koncept för framtidens hållbara kontor. Vi tittar hela tiden på hur kontoret kommer att utvecklas, och pandemin har satt fingret på många av de saker som inte fungerar med det genomsnittliga kontoret idag.

”Vad behöver kontoret vara efter pandemin? Det är frågan vi sitter med just nu. Om ingen behöver gå till kontoret, måste kontoret vara såpass mycket bättre än ditt köksbord att det är värt en tur på tunnelbanan eller cykeln för att ta sig dit. Ett Helio-kontor jobbar idag både utifrån välmående, hälsa, lärande och sociala interaktioner – men vad är nästa steg?” Säger Eric Spongberg som jobbar med produkt på Helio.

Hela pressmeddelandet om samarbetet i sin helhet:

Tillsammans med åtta företag inom kontorsbranschen ska forskare vid MDH ta fram ett koncept för framtidens hållbara kontor.

− Vi ska utveckla ett koncept som främjar ett hälsosamt arbetsliv och som samtidigt bidrar till hållbar utveckling, säger Katarina Bälter, projektledare och professor i folkhälsovetenskap.

Livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer, ökar bland befolkningen i Sverige. Samtidigt mår vår planet allt sämre och vi står inför en potentiell klimatkris. Eftersom runt 60 procent av den arbetsföra befolkningen jobbar på kontor, och spenderar en stor del av sin vakna tid där, är kontorsarbetsplatser en viktig arena för hälsofrämjande arbete.

− Framtidens kontor ska uppmuntra till rörelse och bra matvanor och samtidigt bidra till hållbar utveckling. Det är bra för medarbetarnas hälsa och företagen, men även för planeten, säger Katarina Bälter.

Projektet är uppdelat i flera delprojekt. Ett av delprojekten handlar om hur friskvårdsbidraget används idag och hur det kan användas i framtiden på ett sätt där medarbetarna kan genomföra hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen, istället för på sin fritid. I delprojektet ingår även en studie om hållbar livsstil på arbetsplatsen.

− Pensionsåldern höjs och allt fler behöver arbeta högre upp i åldrarna. Då är det viktigt att den mat som serveras i anslutning till arbetsplatsen är god, hälsosam och klimatssmart. För att uppmuntra till rörelse är det viktigt att fysisk aktivitet främjas, både på arbetsplatsen och till och från den, med exempelvis bra cykelparkering, säger Katarina Bälter.

Den andra delstudien handlar om grönt kontorsarbete. Målet är att utveckla ett koncept för hållbart kontorsarbete i gröna miljöer både inomhus och utomhus.

− Vistelse i gröna miljöer leder till bland annat till minskad stress och snabbare återhämtning, säger Susanna Toivanen, professor i sociologi och delprojektledare.

I den sista delstudien har ca 50 000 personer i arbetsför ålder svarat på enkäter om livsstil och arbetsliv och cirka 25 000 av dessa har dessutom genomgått en hälsokontroll vilket gör det möjligt att studera hur personer som jobbar på kontor mår och lever.

Finansieras med 12 miljoner

Företagen som ingår i samarbetet är Castellum, Helio, NAAVA, NCC, Matters group, Tenant and Partner, GoToWork och Stargo.

− Samtliga samarbetspartners är intresserade av att skapa arbetsplatser som främjar god hälsa, kreativitet och främjar hållbar utveckling, säger Katarina Bälter.

Projektet Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO) finansieras av Kunskapsstiftelsen (KKS) med 12 miljoner kronor och ska pågå i fyra år.

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se