Under april månad håller vi tillsammans med Abundo och Profile Agency en föreläsningsserie i sex delar. Helt exklusivt producerat för Abundo och Helios medlemmar. Näst upp är den humoristiska föreläsaren Kalle Ström. Vi ställde Kalle mot väggen med fem snabba frågor för att få en inblick i vad vi kommer lära oss mer av när det kommer till mjuka och hårda värden.

Hej Kalle, här kommer fem snabba frågor: Hur mår du?

Jag mår toppen tack!

Nämn ett mjukt värde och ett hårt?

Det kanske mest uppenbara och hyllade ”mjuka värdet” som jag lyfter upp i föreläsningen är valfrihet. Vi är som galna i valfrihet. Ett hårt värde kan t.ex. vara disciplin eller vana. Poängen med uppdelningen ”mjuka” och ”hårda” värden är inte att strängt slå fast vilka konsekvenser de faktiskt genererar, utan att peka på hur vår kultur uppvärderar vissa värden och nedvärderar andra. Konsekvensen av denna strikta uppdelning är att den skapar missförstånd kring vad som är just verkligt mjukt och hårt.

Vad är den största skillnaden i missförståndet mellan mjuka och hårda värden?

För att fortsätta på valfrihets-spåret så är det ironiskt att vi ofta uttalat vill ha många valmöjligheter och en stor valfrihet i vardagen, men i praktiken har svårt att hantera det och gärna drar oss ifrån situationer där valfriheten blir för stor. Vi förväxlar till exempel ofta just valfrihet med frihet. Det är olika saker. Som psykoanalytikern Charles Melman påtalar är människan som mest fri den intar en gräns. Det låter märkligt, men frihet kan just vara resultatet av gränser eller ramar snarare än den sortens gränslösa frihet som ofta upphöjs i vår tid.

Blir vi människor mer veliga individer när vi erbjuds en fri vilja med många val?

Ja! I regel. Det mest klassiska exemplet som det flesta kan relatera till är Netflix. Netflix-syndromet är just ett uttryck för vad som ofta sker när man – ofta med sin partner – ska välja film och det tar ungefär lika lång tid att välja som att titta på filmen. Att ställas inför 2000 titlar rakt upp och ner (vilket Netflix och andra tjänster ofta löser med olika sorters kategoriseringsfunktioner) leder ofta till frustration och att man snarare blir paralyserad än handlingskraftig.

Kan man verkligen vara för mjuk?

Ja! Och då menar jag inte bara i relation till hur man ”ökar prestation” eller andra tävlingsinriktade mått. Att vara för mjuk kan verkligen bli ”hårdare” än vad det hårda är. Låter konstigt? Kom på föreläsningen, så berättar jag mer.

Tack Kalle! Vi ser fram emot din föreläsning.

 

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se