Doconomy- enkelt att vara klimatsmart varje dag

Den klimatsmarta banktjänsten DO, lanseras i Sverige i början av 2019! DO är en smart tjänst för personer som vill vara med och bidra till de övergripande klimatmålen till 2030. Det finns mycket vi som individer kan göra, och att använda våra pengar och vår privatekonomi till att göra medvetna val, klimatkompensera och investera hållbart är en viktig del. Desto mer vi kan och förstår om vår egen, individuella klimatpåverkan, desto mer kan vi göra för att bidra. DO är en app som utvecklas av fintech bolaget Doconomy. Doconomy bjuder nu in till sitt första DO Talk på Helio GT30.

Do Talk är en serie möten för medlemmar, samarbetspartners och intresserade, där aktuella ämnen och diskussioner kring klimatet och vad vi kan göra som individer och företag lyfts, där alla kan bidra till att dela tips och goda idéer samt har en möjlighet att påverka utvecklingen av tjänsten framåt.

På vårt första DO Talk, får du bland annat träffa personerna bakom Doconomy och den expertis de arbetar med.

Är du nyfiken och vill gå på detta? Maila martin.tallvid@helioworks.se och en plats är din!

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se