bling utanförskap

Under 2019 inledde Helio ett samarbete med BLING och tävlingen För-Orten för att stärka entreprenörskraften runt Kista och närliggande förorter. Målet är att hjälpa till att skapa nya företag som i sin tur bidrar till utvecklingen av Kista. Det innebär att vi kommer se mängder av spännande idéer födas och som genom BLINGs arbete skapar bättre förutsättningar för nya företag vilket i sin tur kommer leda till en stående positiv samhällsförändring. 

Berätta om BLING, vilka står bakom det?

BLING rörelsen startade 2014 av Arash Sofia, Adnan Yousuf och Deqa Abukar, som en reaktion på entreprenöriell segregation och som ett försök att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap genom gott ledarskap, entreprenörskap och innovationer. Genom BLING ökar möjligheterna att starta en framgångsrik verksamhet genom nätverk, kunskap, förebilder, erfarna mentorer och mer som gör det enkelt för många att våga ta första steget. Vi tror på företagande och entreprenörskap som en förändringskraft och vi vill att alla ska kunna starta eget på lika villkor.

Vilken förändring i samhället vill ni se?

Vi vill se ett samhälle som är mer inkluderande, där människor kan förverkliga sina drömmar på lika villkor oavsett bakgrund, etnicitet, religion, kön etc. För ett ökat deltagande i samhället från alla håll krävs det enligt oss att man jobbar nerifrån upp, dvs man stöttar och stärker initiativ och engagemang på gräsrotsnivå, för att skapa integration behöver vi alla goda krafter som finns.

Varför tror ni just att Kista har den här utmaningen?

Problemet är strukturellt. Kista är en plats med enorma möjligheter och stor potential för utveckling för både företag och lokalinvånarna. Vårt initiativ För-orten har dragit in hela 290 idéer från förorterna. Det visar på den enorma underliggande potential som finns i våra förorter. Tyvärr så saknas infrastruktur som kan ta vara på denna enorma potential.

Hur är det att sitta på ett coworking space?

Vi tycker att nätverk och kostnadseffektiva arbetsplatser är en avgörande faktor för entreprenörer. Genom att sitta på en coworking space får vi direkt möjlighet till detta och mycket mer.

Vad är ert bästa Kista-tips?

Besök Kista foodcourt och såklart alla spännande aktiviteter på Helio.

Vill ni läsa mer om BLING gör ni det HÄR. Är ni också nyfikna på hur det går för de olika företagen i tävlingen så följer ni För-Orten HÄR eller på deras sociala medier på @for.orten

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se