raul mee

Världen ändras snabbare än någonsin och exponentiell teknologi sätter en kil i de flesta branscher, konsumentbeteenden ändras över en natt och naturliga fallgropar såsom pandemin kan välta omkull även de mest stabila företag. Hur har de mest framgångsrika företagen i världen lyckats hålla igång genom detta snabbt förändrande landskap och hur har de byggt system som säkerställer fortsatt tillväxt?

I detta livfulla och spännande seminarium svarar Anssi på den enkla frågan. Som tidigare Google-anställd och nu som ansvarig för tillväxtstrategi på Growth Tribe Academy specialiserar sig Anssi Rantanen på att studera de mest snabbväxande företagen i världen för att förstå vad de gör annorlunda.

Du kommer att lära dig varför ditt tankesätt är nyckeln till framgång och hur du får rätt tankesätt, värdet av experimentering och varför psykologisk säkerhet är den viktigaste pelaren för fantastiskt teamwork. Häng med oss och våra medlemmar på MySpeaker, du kommer inte att ångra det!

More Community News

Call us +46 8 522 232 00 Mailinfo@helio.se